Centerrådet

Formålet med centerrådet er at sikre brugerne indflydelse.

Centerrådet dækker de 4 ordinære aktivitetscentre  i Hjørring Kommune.

Aktivitetscenterrådet består af op til 8 medlemmer som er:

  • pensionister/efterlønsmodtagere som er henvist til aktivitetsområdet
  • repræsentanter for de frivillige, som er tilknyttet centrene

Herudover indgår afdelingslederen for ældreområdets aktivitetscentre og én medarbejderrepræsentant.

Formålet

Aktivitetscenterrådet skal sikre brugerinddragelse i forhold til aktivitetsområdet. Aktivitetscenterrådet kan komme med forslag til aktiviteter, nyinvesteringer og dagligdagen i aktivitetscentrene.

Aktivitetscenterrådet skal sammen med de ansatte arbejde for, at centrene er en del af lokalområdet og derved medvirke til at øge livskvaliteten for områdets brugere.

Vedtægter