Velkommen til aktivitetsområdet

Er du efterlønsmodtager, pensionist og har en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, kan du henvises til et af Hjørring kommunes aktivitetscentre.

Aktivitetscentrenes formål er at øge brugerens livskvalitet ved at:

  • Vedligeholde og stimulere den enkelte brugers evne til at bevare egne ressourcer og færdigheder, fysisk, psykisk og socialt
  • Styrke den enkelte brugers sociale netværk
  • Fungere som aflastning for pårørende

Der kan indgå aktiviteter af både social, kulturel, kreativ og produktiv karakter samt aktiviteter der tager sigte på at vedligeholde og stimulere krop og psyke gennem bevægelse, træning og musik.

Aktiviteterne foregår i større eller mindre grupper.

Der er brugerbetaling på 16 kr. pr. dag. Den enkelte bruger betaler selv for mad og drikke, samt udflugter og materialer, der forbruges i forbindelse med aktiviteterne.

For at blive henvist skal du kontakte Myndighedsafdelingen.

Afdelingsleder for aktivitetsområdet

Dorthe Rueskov Andersen

E-mail: dorthe.rueskov.andersen@hjoerring.dk

Tlf.: 72 33 51 96