Ældreområdets myndighedsafdeling henviser til tilbudet.

Man kan henvises til et af de fem aktivitetscenter, hvis man er pensionist eller efterlønsmodtager i Hjørring Kommune og har nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Aktivitetscentrenes formål er øge brugerens livskvalitet ved at:

  • Vedligeholde og stimulere den enkelte brugers evne til at bevare egne ressourcer og færdigheder, fysisk, psykisk og socialt
  • Styrke den enkelte brugers sociale netværk
  • Fungere som aflastning for pårørende

Der kan indgå aktiviteter af både social, kulturel, kreativ og produktiv karakter samt aktiviteter der tager sigte på at vedligeholde og stimulere krop og psyke gennem bevægelse, træning og musik.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i den enkelte bruger og foregår i grupper.

Der er brugerbetaling på 16 kr. pr. dag. Den enkelte bruger betaler selv for mad og drikke, samt udflugter og materialer, der forbruges i forbindelse med aktiviteterne.

Afdelingsleder for aktivitetsområdet

Dorthe Rueskov Andersen

E-mail: dorthe.rueskov.andersen@hjoerring.dk

Tlf.: 72 33 51 96