Musikterapi

Musikterapi tilbydes brugere med demens eller anden mental svækkelse på Hjørring kommunes plejecentre og aktivitetscentre.

I musikterapien bruges musikken til at skabe kontakt med brugeren og ydermere som et middel til kommunikation.

Her foregår kommunikationen gennem samtale, sang og spil, hvor musikterapeuten synger, spiller og taler til brugeren. Hvis det er muligt taler, synger og/eller spiller brugeren til musikterapeuten.

Du kan læse mere i informationsfolderen "Musikterapi"